अर्थ शाखा

श्री संजयकुमार भोसले
श्री संजयकुमार भोसले
सह संचालक (अर्थ)
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44/42/43/44
ई-मेल :
jtdir.fin@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
10/11/1965
शैक्षणिक पात्रता :
बी.ए.एम.एस., एम.ए. (राज्यशास्त्र)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • उपनिबंधक सहकारी संस्था, कराड, जि. सातारा
  • जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा जिल्हा
  • जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे जिल्हा

भूमिका:

  • मंत्री समितीचे कामकाज.
  • रास्त व किफायतशीर किंमतीप्रमाणे ऊसदर देयके प्रदान केलेली आहेत काय? याची तपासणी करणे.
  • सहकारी साखर कारखान्याच्यां प्रकल्पांना आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता.
  • वसंतदादा साखर संस्थेशी संबंधित कामकाज.
  • पूर्व हंगामी कर्ज, शासन हमी आणि हमी शुल्क, रस्ते विकास अनुदान, ऊस खरेदी कराचे बिनव्याजी कर्जात रुपांतर करणे.
  • अंतिम ऊसदर देयकांना मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही करणे.