लेखा शाखा

श्रीमती वर्षा आगाशे
श्रीमती वर्षा आगाशे
लेखा अधिकारी
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
accoff@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
30 ऑगस्ट 1958
शैक्षणिक पात्रता :
बी. ए. ऑनर्स

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • सहायक लेखा अधिकारी

भूमिका :

  • साखर आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन /लाभ/निवृत्तीवेतन संदर्भातील कामे .
  • वार्षिक/ सुधारित अर्थसंकल्प तयार करणे.
  • योजनांतर्गत योजना व योजनेतर योजना खर्चाशी संबंधित कामे .
  • लेख्यांचा मेळ घालणे.