मान्यवर

माननीय राज्य मंत्री

श्री सुरेश धस
मा. श्री सुरेश रामचंद्र धस
राज्यमंत्री.
दूरध्वनि क्र. :
(022) 22842592
ई-मेल :
stmin.coop@maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
2 फेब्रुवारी 1970
शैक्षणिक पात्रता :
बी ए, डी.सी.ई.
विद्यमान पदेः
राज्यमंत्री, सहकार व पणन, महाराष्ट्र राज्य महसुल, पुनर्वसन व मदतकार्य, भुकंप पुनर्वसन, जलसंधारण, रोजगार हमी योजना.

यापुर्वी भुषविलेली पदेः

 • 1990, 91, 92 आष्टी येथील कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय विद्यार्थी संसद अध्यक्ष
 • 1992 - जामगाव, ग्रा.पं. सरपंच पदी निवड
 • 1996 - आष्टी तालुका दुध उत्पादन व पुरवठा सहकारी संघाचे संचालक
 • 1996 - जि. प. सदस्य आणि बीड जि. प. उपाध्यक्षपदी निवड
 • 1996 - दुसऱ्यांदा निवड
 • 1999 - आष्टी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार (भाजपा)
 • 2004 - दुसऱ्यांदा निवड
 • 2009 - तिसऱ्यांदा निवड - राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टी
 • 2000 - संचालक, आष्टी दुध संघ संचालक
 • 2002 - आष्टी दुध संघ चेअरमन
 • 2005 - संचालक, महाराष्ट्र राज्य दुध सहकारी महासंघ - महानंद
 • 2010 - दुसऱ्यांदा निवड
 • 2010 - अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान मंडळ अनुसुचित जमाती कल्याण समिती.
 • 2011 - चेअरमन, महानंद
 • 2013 - राज्यमंत्री, सहकार व पणन, महाराष्ट्र राज्य महसुल, पुनर्वसन व मदतकार्य, भुकंप पुनर्वसन, जलसंधारण, रोजगार हमी योजना.

माननीय सचिव

श्रीमती आभा शुक्ला
श्रीमती आभा शुक्ला
प्रधान सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग
दूरध्वनि क्र. :
(022) 22025283/ 22813823
ई-मेल :
psec.coop@maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
02 सप्टेबर, 1969
शैक्षणिक पात्रता :
एम. ए. (भूगोल)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली
 • सहसचिव, भारत सरकार, माहिती आणि प्रसारण, नवी दिल्ली
 • सहसचिव, भारत सरकार, वाहतूक आणि महामार्ग, नवी दिल्ली
 • सचिव, कार्यक्षम ऊर्जा विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली
 • संचालक, नागरी उड्ड्यन मंत्रालय, नवी दिल्ली
 • जिल्हाधिकारी, यवतमाळ

साखर आयुक्त

शेखर गायकवाड
श्री.शेखर गायकवाड (भा.प्र.से)
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
दूरध्वनि क्र.
(020) 25538307
ई-मेल
com.pune@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख
13 मे,1963
शैक्षणिक पात्रता
एम.एस.सी.(कृषी)
एम.ए. (समाजशास्त्र)
एम.ए (तत्वज्ञान)
एल.एल.बी.(जनरल)

भूषवलेली पदे:

 • महानगर पालिका आयुक्त, पुणे
 • साखर आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य
 • संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे
 • जिल्हाधिकारी, सांगली

संचालक अर्थ

i cheated on my husband with my ex how to tell my husband i cheated should i tell my husband i cheated on him
अधिक संचालक अर्थ

संचालक प्रशासन

श्री. उत्तम इंदलकर
श्री. उत्तम इंदलकर
संचालक - प्रशासन
दूरध्वनि क्र.:
(020) – 25538041-44
ई-मेल :
director.admin@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
1 जून, 1965
शैक्षणिक पात्रता :
डी. एम. ई., एम. ए.

यापूर्वी भूषविलेली पदे:

 • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम.आर.एस.एस. पुणे
 • सहसचिव, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, मुंबई
 • विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय
 • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलाद बाजार
aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women