संपर्क साखर आयुक्तालय
महाराष्ट्र, पुणे
भारत सरकार

विकास शाखा

 

spy phone searchengineoptimization-seo.net phone spy software free

श्री. गायकवाड दत्तात्रय इज्जापा
श्री. गायकवाड दत्तात्रय इज्जापा
सहसंचालक - विकास
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
jtdir.dev@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
10/03/1962
शैक्षणिक पात्रता :
एम.एस्सी.(कृषी)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • उपविभागीय कृषि अधिकारी, वैजापूर, औरंगाबाद .
  • जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद.
  • जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, यवतमाळ.

भूमिका:

  • साखर कारखान्यांना गाळप परवाना देणे.
  • साखर कारखान्यांच्या दैनंदिन ऊस गाळपाचे संनियंत्रण.
  • ऊस विकास कार्यक्रम.
  • ऊस विकास निधी व ऊस विकासासंबंधी कामकाज.
  • अनु. जाती व अनु. जमातीतील शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांचे सभासद होण्यासाठी कर्ज, ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान संबंधी कामकाज.
  • ऊस घट उतारा व वाहतुक अनुदान, न तुटलेल्या ऊसास अनुदान. इ. बाबतची कार्यवाही.
  • ऊस तोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी.