प्रादेशिक सहसंचालक

प्रादेशिक सहसंचालकांची भूमिका

aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women
अधिक प्रादेशिक सहसंचालकांची भूमिका

प्रादेशिक सह संचालक (कोल्हापूर)

श्री सचिन रावल
श्री सचिन रावल
प्रादेशिक सह संचालक (कोल्हापूर)
दूरध्वनि क्र.:
(0231)2640400
ई-मेल :
rjtdir.kolhapur@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
16/06/1972
शैक्षणिक पात्रता :
एम.ए., एल.एल.बी., जी.डी.सी.ए.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कोल्हापूर
 • प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे

प्रादेशिक सह संचालक (नांदेड)

 

i cheated on my husband with my ex why would my husband cheat should i tell my husband i cheated on him

 

अधिक प्रादेशिक सह संचालक (नांदेड)

प्रादेशिक सह संचालक (नागपूर)

aids symptom megaedd.com early symptoms of hiv in women
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do
अधिक प्रादेशिक सह संचालक (नागपूर)

प्रादेशिक सहसंचालक (औरंगाबाद)

श्रीमती निलिमा व्ही. गायकवाड
श्रीमती निलिमा व्ही. गायकवाड
प्रादेशिक सहसंचालक (औरंगाबाद)
दूरध्वनि क्र.:
(0240)-2331470
ई-मेल :
rjtdir.aurangabad@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
19.05.1976
शैक्षणिक पात्रता :
एम.एस्सी.(फिजीक्स)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता.कराड, जि.सातारा
 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर
 • प्रादेशिक उपसंचालक (वस्त्रोदयोग), मुंबई
 • सहनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

 

प्रादेशिक सह संचालक (अहमदनगर)

श्रीमती संगिता रविंद्र डोंगरे
श्रीमती संगिता रविंद्र डोंगरे
प्रादेशिक सह संचालक, साखर (अहमदनगर)
दूरध्वनि क्र.:
0241-2431669,2327238
ई-मेल :
rjtdir.ahmadnagar@sugar.maharashtra.gov.in
शैक्षणिक पात्रता :
बी. ई. (कॉम्प्युटर सायन्स)

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती
 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती
 • उपनिबंधक (दक्षता कक्ष) सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे
 • उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर (३) पुणे
i cheated on my husband with my ex how to tell my husband i cheated should i tell my husband i cheated on him

प्रादेशिक सह संचालक (पुणे)

श्री धनंजय प्रभाकर डोईफोडे
श्री धनंजय प्रभाकर डोईफोडे
प्रादेशिक सहसंचालक, साखर, पुणे
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-42-43-44
ई-मेल :
rjtdir.pune@sugar.maharashtra.gov.in
rjdsugarpune@gmail.com
जन्मतारीख :
22/11/1964
शैक्षणिक पात्रता :
बी.ई. मेकॅ., डी.बी.एम.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

 • विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर
 • महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे
 • सचिव, पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
 • सहनिबंधक. नागरी बॅंक, पुणे