प्रादेशिक सह संचालक (पुणे)


श्री धनंजय प्रभाकर डोईफोडे
श्री धनंजय प्रभाकर डोईफोडे
प्रादेशिक सहसंचालक, साखर, पुणे
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-42-43-44
ई-मेल :
rjtdir.pune@sugar.maharashtra.gov.in
rjdsugarpune@gmail.com
जन्मतारीख :
22/11/1964
शैक्षणिक पात्रता :
बी.ई. मेकॅ., डी.बी.एम.

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर
  • महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे
  • सचिव, पुणे कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
  • सहनिबंधक. नागरी बॅंक, पुणे