तांत्रिक शाखा

तांत्रिक शाखा

श्री एम टी क्षिरसागर
श्री एम टी क्षिरसागर

कार्यकारी अभियंता
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
commsugar.tech@gmail.com
जन्मतारीख :
16.07.1963
शैक्षणिक पात्रता :
बी. ई. सिव्हील

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • उपविभागीय अभियंता ,सार्वजनिक बाधंकाम विभाग जागतिक बॅक प्रकल्प औरंगाबाद

भूमिका :

  • सहकारी साखर कारखान्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी देणे.
  • सहकारी साखर कारखान्यांना बांधकामांसाठी सहाय्य करणे.
  • बांधकामांच्या अंतिम देयकांना मंजुरी देणे.
spy phone read phone spy software free
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do