तांत्रिक शाखा

तांत्रिक शाखा

श्री व्ही. यु. मचाले
श्री व्ही. यु. मचाले
कार्यकारी अभियंता
दूरध्वनि क्र.:
020-25538041-44
ई-मेल :
exengg@sugar.maharashtra.gov.in
जन्मतारीख :
14 सप्टेंबर 1961
शैक्षणिक पात्रता :
बी. ई. सिव्हील

यापूर्वी भूषविलेली पदे :

  • उप कार्यकारी अभियंता, जि. प. दक्षिण विभाग, पुणे
  • उप विभागीय अभियंता, मार्ग प्रकल्प उपविभाग-7, पुणे
  • उप कार्यकारी अभियंता, सा.बा. विभाग-2, बीड

भूमिका :

  • सहकारी साखर कारखान्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी देणे.
  • हवाई अंतर प्रमाणपत्र देण्यासंबंधित कामे.
  • साखर संकुल परिसराची देखभाल.
  • सहकारी साखर कारखान्यांना बांधकामांसाठी सहाय्य करणे.
  • बांधकामांच्या अंतिम देयकांना मंजुरी देणे.
  • दर कराराशी संबंधित कामे.
spy phone read phone spy software free
i cheated on my wife now what how do you know your wife cheated on you my wife cheated on me now what do i do