अद्ययावत बातम्या
ऊसदर देय अहवाल 15-10-2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 30-09-2020
ऊसदर देय अहवाल 15.8.2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-09-2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल 31.07.2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-07-2020
ऊसदर देय अहवाल 30-06.2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 15-06-2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 31-05-2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 15-03-2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 29-02-2020
ऊसदर देय अहवाल 31.12.2019
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 15-02-2020
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-01-2020
ऊसदर देय अहवाल 15.12.2019
ऊसदर देय अहवाल 15.11.2019
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि.31-10-2019
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-10-2019
दैनिक गाळप अहवाल 5-01-2020
ऊसदर देय अहवाल 15-12-2019
Sudharit Paripatrak--FRP Arrears
ऊसदर देय अहवाल 30-09-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-09-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-08-2019
ऊसदर देय अहवाल 31-07-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-07-2019
ऊसदर देय अहवाल 30-06-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-06-2019
ऊसदर देय अहवाल 31-05-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-05-2019
ऊसदर देय अहवाल 30-04-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-04-2019
ऊसदर देय अहवाल 31-03-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-03-2019
ऊसदर देय अहवाल 28-02-2019
ऊसदर देय अहवाल 15-02-2019
ऊसदर देय अहवाल 31.01.2019
ऊसदर देय अहवाल 15.01.2019
ऊसदर देय अहवाल 31.12.2018
ऊसदर देय अहवाल 15.12.2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 30-11-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल 31.10.2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-10-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 30-09-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-09-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 31-08-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-08-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 31-05-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-05-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 30-04-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 15-04-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 31-03-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल – 15-03-2018
ऊसदर देयबाकी अहवाल दि. 28-02-2018
ऊसदर देय अहवाल 15.12.2017
गाळप परवाना परिपत्रक – 2017-18
सहकारी साखर कारखान्यांना मशिनरी पुरवठा करणा-या नोदणीकृत पुरवठादारांची यादी.
साखर आयुक्तालयाकरिता पुरवठा करावयाच्या सामुग्रीचा तपशील
गाळप परवाना परिपत्रक 2016-17
नवनियुक्त व्यवस्थापिक संचालक कार्यशाळा
ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर विमा योजना परिपत्रक 2015-16
गाळप परवाना परिपत्रक 2015-16
ऊस पिकासाठी ठिबक सिंचन सूचना परिपत्रक
साखर आयुक्तालयास महाराष्ट्र शासनाचे दोन 'राज्य ई-प्रशासन पुरस्कार'
अधिसुचना- कच्ची साखर 2014
साखर कारखान्यांना कर्ज उभारणी मर्यादा वाढवून देण्याबाबत