परिपत्रके

दस्तऐवज नावदिनांकदस्तऐवज पाथआकार
परिव्यय व उर्जा लेखापरीक्षणासाठी अर्हताधारक लेखापरीक्षकाची नामतालिका प्रसिद्ध करणेबाबतचे परिपत्रक दि. 01-04-2019 01/04/2019 1.96
परिपत्रक - सहकारी साखर कारखान्यांना नॉन क्रिटीकल मशिनरी व सुटे भाग यांचे पुरवठादार नोंदणीबाबत New 21/02/2019 0.64
हंगाम 2018-19 साठी ऑनलाईन गाळप परवाना प्रस्ताव सादर करणेबाबत 04/08/2018 0.34
परराज्यात ऊसनिर्यातीवर बंदी घालणेबाबत 10/10/2017 0.08
एफ.आर.पी. 2017-18 अधिसूचना 30/06/2017 0.10
ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाचीकमालमर्यादा निश्चित करणेबाबत. 08/03/2017 3.00
ऊस तोडणी व वाहतूक खर्चाची कमालमर्यादा निश्चित करणेबाबत 08/03/2017 3.00
कारखाना परिसरातील ऊस तोडणी मजुरांसाठी प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करणेबाबत 06/03/2017 0.16
गाळप परवाना 2016-17 सूचना परिपत्रक 03/09/2016 0.22
एफ.आर.पी. 2015-16 अधिसूचना 28/10/2015 0.14